T.T. Sinh Hoạt TTK Texas

Địa chỉ:
8388 W. Sam Houston Pkwy.
Phòng 208
Houston, TX 77072

 *******************

- Phiếu Ghi Danh khóa học (PDF)

 Links

- Hội Thiền TK Trung Ương CA

- Đạo Tràng TK San Jose CA

- Đạo Tràng Thụy Sĩ

- Hội Thiền TK Stuttgart, Đức

- Hội Thiền TK Ontario, Canada

- Hội Thiền TK Paris, Pháp

Thông Tin Mới Nhất
Thông Báo

Thông báo Lớp Thiền Trung Cấp Bát Nhã I do Ni Sư Thích Nử̃ Triệt Như hướng dẫn vào ngày 2 tháng 6́ đến 8 tháng 6 năm 2018.1

Thông báo các khóa Tu Định (Nhập Thất Chuyên Tu) năm 2018.1

Lịch Tu học năm 2018.1

Đài truyên hình Ấn Độ và VieTV tuờng trình Lễ RMS 2014.

Giới thiệu 2 quyển sách mới của Thiền Sư Thích Thông Triệt.

 

Ký Sự

Ký Sự chuyến đi Québec - Tháng 6/2011.

Ký Sự chuyến du hóa Pháp - Tháng 5/2011.

Ký Sự chuyến du hóa Sydney - Tháng 4/2011.

Ký Sự chuyến du hóa Virginia - Tháng 3/2011.

Ký sự chuyến đi Toulouse, Pháp và Barcelona, Tây Ban Nha.

Bài đọc thêm

Làm Vệ Sinh Bộ Não

Khí Công Giúp Tôi Lành Bệnh

Hội Thiền Tánh Không Texas 2009